Obsah

Památník J. J. Ryby

Expozice Vás seznámí s neobyčejným životním příběhem a tragickým osudem kantora a hudebního skladatele, jehož jméno je nerozlučně spjato s Rožmitálem. Proslavila jej jedna skladba, avšak muzeum vám představí jeho velmi početné a rozmanité dílo, a to nejen hudební, ale i literární. Poznáme také poměry, jaké panovaly v tehdejších školách a nesnadné počátky jejich učitelů. Na své si přijdou jak odborníci, tak široká veřejnost. Velkoryse pojatý životopis zahrnuje období od předků až po potomky. K dispozici jsou tři videa k tématu a možnost poslechu Rybovy hudby. Materiál k expozici shromažďoval a zpracovával tým, který se daným tématem zabývá již po tři generace a v bádání plánuje pokračovat i do budoucna.