Obsah

Stodola

Podbrdsko bylo chudým krajem, a proto takřka každá rodina měla kousek pole, zahradu a hospodářství. Pole bylo třeba pravidelně obdělávat, úrodu převézt do stodoly, oddělit zrno od plev a umlít na mouku, slámu uskladnit, nasušit trávu pro dobytek na zimu, sklidit len a připravit na tkaní….velkou péči vyžadovala i hospodářská zvířata, z mléka se vyráběl tvaroh, husy bylo třeba škubat, aby bylo peří do peřin. Práce bylo hodně a dřevění a železní pomocníci primitivní, základem života byla dřina, těžká práce od svítání do soumraku. V naší stodole najdete sbírku nářadí, náčiní i strojů, které nesměly chybět v žádné venkovské domácnosti.

V roce 2013 byl v části stodoly otevřen plně funkční cvočkařský veřtat doplněný o expozici věnovanou cvočkařství. Při různých příležitostech si i vy můžete vyzkoušet jak těžké je vykovat hřebík či šerku.