Obsah

Plán akcí na rok 2019

BŘEZEN

16. 3. Zahájení muzejní sezóny

11. 3. – 17. 3. Jarní tvořivá dílna

20. 3. – 25. 4. Výstava ZŠ J. J. Ryby Rožmitál

DUBEN

13. 4. Velikonoční jarmark

18. 4. – 22. 4. Jarní tvořivá dílna

28. 4. Zahajovací koncert 2. ročníku festivalu Jakuba Jana Ryby

30. 4. – 31. 5. Výstava ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál

KVĚTEN

30. 4. – 31. 5. Výstava ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál

Sobota 11. 5. Po stopách Karla Daniela Gangloffa – procházka po Rožmitále a okolí

ČERVEN

7. 6. – 29. 9. výstava Jak se rodí večerníčky

15. 6. Slavnost královny Johanky

ČERVENEC – ZÁŘÍ

7. 6. – 29. 9. výstava Jak se rodí večerníčky

28. 9. Muzejní noc

ŘÍJEN

říjen  – 31. 12. výstava Karel Daniel Gangloff

LISTOPAD

30. 11. Jarmark lidových řemesel a zahájení adventu

PROSINEC

3. – 6. 12. Kramárna – dobročinný bazar