Obsah

PLÁN AKCÍ NA ROK 2020

LEDEN

Výstava Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés

29. 1. jednodenní odborné kolokvium

ÚNOR

Do 7. 2. výstava Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés

8. 2. - 6. 3. muzeum zavřeno

12. 2. koncert Check Accordion Trio

BŘEZEN

7. 3. Zahájení sezóny - Swingová kavárna s FOREVERGREENS

9. až 15. 3. Výstava klubu filatelistů

od 19. 3. Výstava ZUŠ J. J. Ryby

DUBEN

19. 3. - 23. 4. Výstava ZUŠ J. J. Ryby

4. 4. Velikonoční jarmark

26. 4. od 19 hodin Zahajovací koncert 3. ročníku Festivalu J. J. Ryby

KVĚTEN

9. 5. Vycházka po Rožmitálu s Ervínou Brokešovou

Výstava Petra Peštová a Lucie Hašková

Absolventská výstava ZUŠ

ČERVEN

3. 6. Absolventský koncert ZUŠ J. J. Ryby

13. 6. Slavnost královny Johanky

Od 20. 6. výstava Retrosbírky

ČERVENEC

Retrosbírky

SRPEN

Retrosbírky

ZÁŘÍ

Retrosbírky do 20. 9.

ŘÍJEN

Od 2. 10. Výstava Lubomír Pešek a Josef Synek

LISTOPAD

2. 10. - 6. 11. Výstava Lubomír Pešek a Josef Synek

Výstava Miloslav Hásek

28. 11. Vánoční jarmark lidových řemesel a Zahájení adventu

PROSINEC

Kramárna 7. – 11. 12.

Výstava M. Hásek