Obsah

PLÁN AKCÍ NA ROK 2020

LEDEN

Výstava Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés

29. 1. jednodenní odborné kolokvium

ÚNOR

Do 7. 2. výstava Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés

8. 2. - 29. 2. muzeum zavřeno

12. 2. koncert Check Accordion Trio

BŘEZEN

7. 3. Zahájení sezóny - Swingová kavárna s FOREVERGREENS

9. až 15. 3. Výstava poštovních známek ke 45. výročí rožmitálských filatelistů

od 19. 3. 18:00 Zrcadlení. Výstava ZUŠ J. J. Ryby  Z DÚVODU NOUZOVÉHO STAVU ODLOŽENO

DUBEN

19. 3. - 23. 4. Zrcadlení. Výstava ZUŠ J. J. Ryby Z DÚVODU NOUZOVÉHO STAVU ODLOŽENO

4. 4. Velikonoční jarmark Z DÚVODU NOUZOVÉHO STAVU ZRUŠENO

26. 4. od 19 hodin PŘELOŽENO NA PODZIM  Zahajovací koncert 3. ročníku Festivalu J. J. Ryby

KVĚTEN

9. 5. Vycházka po Rožmitálu s Ervínou Brokešovou Z DÚVODU NOUZOVÉHO STAVU ZRUŠENO

Vzájemnost. Výstava Petry Peštové a Lucie Haškové Z DÚVODU NOUZOVÉHO STAVU ODLOŽENO

ČERVEN

2. 5. Absolventská výstava ZUŠ Z DÚVODU NOUZOVÉHO STAVU ODLOŽENO

3. 6. Absolventský koncert ZUŠ J. J. Ryby Z DÚVODU NOUZOVÉHO STAVU ODLOŽENO

13. 6. Slavnost královny Johanky Z DÚVODU NOUZOVÉHO STAVU ODLOŽENO

Od 20. 6. výstava Retrosbírky

ČERVENEC

Retrosbírky

SRPEN

Retrosbírky

ZÁŘÍ

Do 20. 9. výstava Retrosbírky

28. 9. od 19 hodin Zahajovací koncert 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby

ŘÍJEN

Od 2. 10. Výstava Hlavy a interiérové objekty. Vlastimil Teska a Josef Synek

LISTOPAD

Do 1. 11. Výstava Hlavy a interiérové objekty. Vlastimil Teska a Josef Synek

Výstava ZUŠ Jakuba Jana Ryby

Od 26. 11. Výstava Miroslav Hásek - Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU ODLOŽENO

28. 11. Vánoční jarmark lidových řemesel a Zahájení adventu

PROSINEC

Kramárna 8. – 11. 12.

10. 12. koncert Chairé