Obsah

Závěrečný symfonický koncert 6. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby

Bezbariérový vstup na akci

koncert symfonický koncert

Datum konání: 6. 10. 2023 začátek od 19:30

Místo konání: Podbrdské muzeum, Palackého 10, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42

Typ akce: hudba

Organizátor: Festival Jakuba Jana Ryby

Plné vstupné: 150 Kč

Snížené vstupné: 100 Kč

Vstupenky si můžete rezervovat na emailu
pm@podbrdskemuzeum.cz, tel. 311 249 262 nebo na pokladně Podbrdského muzea.
Vstupné plné 150 Kč, snížené 100 Kč (děti, studenti, senioři)

 

FESTIVAL JAKUBA JANA RYBY, TO JE HUDBA, KTERÁ VÁS VEZME ZA SRDCE.

PŘIJĎTE S NÁMI ZAŽÍT MIMOŘÁDNÉ ZÁŽITKY VE SPOLEČNOSTI RYBOVY HUDBY.

PÁTEK 06. 10. 2023, ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

 

„JAKUB JAN RYBA POHLEDEM MARTINA RUDOVSKÉHO: RYBŮV ODKAZ V SOUVISLOSTECH

HUDEBNĚ-PEDAGOGICKÉ OSOBNOSTI PAVLA JURKOVIČE“

17:00. Rybova expozice Podbrdského muzea. Interaktivní seminář Martina Rudovského.

První hudební vzdělání získal Martin Rudovský na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Umělecké ulici na Praze, kde byl po celou školní docházku žákem Pavla Jurkoviče. Ten jej klíčově umělecky ovlivnil na celý život. Byl členem pěveckého sboru Pueri gaudentes, od roku 2003 je členem Kühnova smíšeného sboru. V roce 2016 inicioval založení Společnosti Pavla Jurkoviče, která zpřítomňuje odkaz tohoto skladatele a pedagoga, je jejím předsedou. Věnuje se hudebnímu divadlu pro děti, literární zájmy uplatnil v básnické tvorbě. Je dramaturgem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

 

 

„RYBOVI JUNIOŘI 2023 – POCTA KANTORŮM“

„Vítěz houslové Akademie Václava Hudečka z Luhačovic 2023 hraje na Festivalu Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem spolu se Symfonickým Orchestrem Konzervatoře Plzeň prim“

Závěrečný symfonický koncert 6. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2023, 19:30.

Galerie Podbrdského muzea

Dramaturgický úvod a předání pamětního diplomu „Rybovu juniorovi“: Šimon Kaňka, Zdeněk Klauda a Jiří Štrunc.

 

Program:

Jakub Jan Ryba: Kasace

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro housle a orchestr D dur, KV2018

Leopold Mozart: Symfonie B dur

 

Jan Novák – housle | „Rybův junior“ a vítěz akademie Václava Hudečka z Luhačovic 2023

Symfonický Orchestr Konzervatoře Plzeň

Dirigent Jiří Štrunc

Letos se s naším publikem rozloučíme koncertem ze světského, instrumentálního díla Jakuba Jana Ryby, Wolfganga Amadea Mozarta a jeho otce, učitele a osobního historiografa v jedné osobě Leopolda Mozarta. Závěrečný večer je poctou pedagogickému odkazu obou ze zmíněných "stínových" velikánů. Jako sólista se představí houslista Jan Novák, nositel ceny Jakuba Jana Ryby „Rybův Junior 2023“. Současně je vítězem houslové Akademie Václava Hudečka, světově uznávaného houslisty, žijící legendy, žáka Davida Oistracha a v neposlední řadě i rožmitálského rodáka. Doprovodí ho další „Rybovi junioři“, a to Symfonický Orchestr Konzervatoře Plzeň pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce. Spolupráce s tímto tělesem trvá již šestým rokem a podtrhuje tak význam sepjetí dvou “ Rybovských míst“, jelikož město Plzeň historicky udělilo Jakubu Janu Rybovi čestné občanství za kompozice, které napsal pro plzeňský kůr.

 

 

WWW.RYBUVFESTIVAL.CZ


Vytvořeno: 18. 8. 2023
Poslední aktualizace: 10. 10. 2023 09:53