Obsah

Historie sbírek

Menší část sbírek současného Podbrdského muzea pochází již z prvorepublikových snah několika nadšenců, kteří se pokoušeli v Rožmitále vybudovat městské muzeum. Prvním iniciátorem se stal nejspíš tehdejší tajemník Ing. František Hofmeister. Po delším hledání bylo uvolněno pár místností v prvním patře radnice. Tam provizorní muzeum přečkalo až do válečných let. Myšlenkou najít pro instalaci vhodnější prostory se zabýval učitel Václav Matoušek spolu s řezbářem Václavem Kotrbatým. Sbírky se postupně nacházely na mnoha různých místech, ve sklepě a na půdě radnice či v zámecké věži. Mezitím díky půdnímu nálezu školních deníků J. J. Ryby vznikla myšlenka vybudovat pro tuto významnou osobnost města památník. V následně zřízené muzejní radě se začalo jednat o přemístění sbírek do bývalé obecné školy. Krátce po roce 1965 se zde podařilo instalovat pamětní síň J. J. Ryby, kde bylo vystaveno navíc i množství vyřezávaných erbů od pana Kotrbatého a katedrála sv. Víta vyrobená ze slámy zapůjčená u příbuzných jejího tvůrce Karla Valenty. Po krátké době muselo být muzeum pro některé nedostatky uzavřeno. Na další otevření čekalo až do roku 1968, kdy je doplnili o několik předmětů z pozůstalosti R. R. Hofmeistera. Muzeum se rozprostíralo ve dvou patrech tzv. Městského, později Podbrdského památníku. V tomto stavu vydrželo až do roku 1990, kdy druhé patro budovy muselo být vyklizeno pro potřeby základní umělecké školy.

O další instalaci se postaral nový vedoucí kulturního klubu Jindřich Hásek. Sbírky představil v pěti místnostech. Muzeum obohatil i o depozitář.

V roce 2010 se muzeum stěhovalo zatím naposledy. Tentokrát J. J. Ryba dostal skutečně důstojný pomník, etnografické sbírky se značně rozšířily a i dávné historii je věnováno poměrně dost prostoru. Muzeum se totiž přestěhovalo do bývalého továrního areálu, kde o místo není nouze.

 

Historie sbírekHistorie sbírekHistorie sbírekHistorie sbírek