Obsah

Kde to je?

historické fotografie Rožmitálu
Na jaře v roce 2020 v době uzavření Podbrdského muzea jsme zadávali každý druhý den na našem facebooku  https://www.facebook.com/PodbrdskeMuzeum/ hádanky podle starých fotografií.
 

Jsou na nich místa v Rožmitále a okolí z doby od konce 19. století do 50. let 20. století. Fotografie se nacházejí v Podbrdském muzeu, velká část z nich se dochovala v podobě skleněných destiček - negativů. Od roku 2018 procházejí postupnou digitalizací.

Při prohlížení fotografií často narazíme na otázku - Kde to je? A proto jsme se rozhodli položit ji i našim fanouškům. Zde přinášíme srovnání starých fotografií s aktuálními fotografiemi daných míst.


1. Na stavbě silnice na Březnici

Fotografie ze 30. let 20. století zachycuje dělníky při práci na nové březnické silnici. V pozadí je vidět vilky při cestě k nádraží. Na druhém snímku můžete vidět jejich současnou podobu.

Kde to jeKde to je

2. U Jezu

Stavení na rohu Třebízského nábřeží a ulice Čelakovské-Rajské se za jedno století trochu změnilo, most je také nový, strouha mezi Sadoňským rybníkem a Vlčavou poněkud zarostla. Rybník Jez je za stavením.

Kde to jeKde to je

3. Sv. Jan Nepomucký v Palackého ulici

Terakotová socha sv. Jana Nepomuckého pochází z 18. století, tedy z doby, kdy byl tento světec prohlášen za svatého. Většinou se z té doby dochovaly sochy kamenné, tato keramická, umístěná v exteriéru, je spíše výjimkou. Stávala před štítovou zdí domu č.p. 191 v Palackého ulici. V pozdější době byla značně poškozena. Říká se, že to měli na svědomí vojáci. Socha se nyní nachází v Podbrdském muzeu v expozici Jak se žilo na Podbrdsku.

Kde to jeKde to jeKde to je

4. Parní válec

Kde válcoval podklad nové silnice parní válec v roce 1930? Ano, na stejném máněsíčku jako na předchozí fotografii. Díváme se na křížení ulic Palackého a Čelakovské-Rajské. Se stromy a dlažbou muselo toto místo být velmi malebné.

Kde to jeKde to je

5. Příkopy

Romantická fotografie z rodinného alba ze sbírek Podbrdského muzea jako by zachycovala předměstí středověkého města. A vždyť také ano! Jedná se o snímek ulice Příkopy, kudy dříve probíhalo středověké opevnění Rožmitálu a dodnes jí protéká Jalový potok. Na levé straně stojí dnes budova Společenského centra, v pozadí je patrný starý most v Rybově ulici.

Kde to jeKde to je

6. Stavba koryta

Další snímek, na kterém se objevily trochu matoucí koleje. Rožmitálští se ale zmást nenechali. Fotografie ze 30. let zachycuje stavbu nového koryta Jalového potoka stáčejícího se do Jezu. Z jihu lemuje nově vzniklý parčík v Palackého ulici.

Kde to jeKde to je

7. Na Ovčíně

Jsme "na Ovčíně", opět na stavbě silnice na Březnici. Koleje dopravují stavební materiál. Ty skutečné se nacházejí o něco dál severněji, kde od roku 1899 stojí vlakové nádraží.
Velká budova s polovalbovou střechou v pozadí je Ovčín, stodola/stavení rodiny Blažkových. Nachází se i na mapě stabilního katastru z první poloviny 19. století, kdy byla pravděpodobně ještě delší. Tehdy toto místo neslo ještě název Sadonice, podle středověké osady, která byla nejpozději v 17. století přičleněna k Rožmitálu. Zbyl nám po ní například název Sadoňského rybníku. V 19. století už patřil Ovčín do katastru obce Skuhrov. A tak i rožmitálské nádraží stojí vlastně ve vedlejší obci.

Kde to jeKde to je

8. Procházka Havlíčkovou ulicí 1

Na velikonoční svátky jsme připravili sérii fotografií z Havlíčkovy ulice. Na starém snímku vidíme holičství a před ním stojícího pana holiče. Podle informace na rubu fotografie v archivu Podbrdského muzea je na snímku podnik holiče pana Pluhaře. Holič Pluhař měl ale své holičství na rohu ulice Na Příkopě. Tomu dům na fotografii neodpovídá. Ani náš další tip, že toto holičství se nacházelo hned vedle „Chlupny“ (dnes pivnice Koruna) nebyl správný. Tam bydlel další holič, pan Bacík. Pomoc jsme nakonec nalezli u devadesátiletého pamětníka pana Kotrbatého, který okamžitě poznal, že na naší fotografii není ani holič Pluhař, ani jeho provozovna, ale holič pan Valenta, který svou živnost začal provozovat v domě čp. 80:

Kde to jeKde to je

9. Procházka Havlíčkovou ulicí 2

Teprve později koupil pan holič Valenta dům, který je na další fotografii. Tomuto domu se říkalo „Židovna“, podle Žida, který zde měl obchod s hřebíky, šerkami a dalším zbožím. Pan Valenta v tomto domě zřídil dvě provozovny: pánské holičství a dámské kadeřnictví, kde pracovala jeho manželka. Část vybavení obou provozoven vlastní díky daru paní Marcely Valentové Podbrdské muzeum.

Kde to jeKde to je

10. Procházka Havlíčkovou ulicí 3

Procházka Havlíčkovou ulicí končí na křižovatce s ulicí Rybovou. Rohové domy, na staré fotografii ještě s římsami a fasádami členěnými ozdobnými prvky, patřily dvěma rožmitálským živnostníkům: Ten vlevo cukráři Voldánovi, ten napravo řezníku Zajíčkovi. Jeden z nich bude také muž opírající se o nároží.

Kde to jeKde to je

11. Březnická restaurace

Březnická restaurace se nacházela nedaleko Březnické brány v Palackého ulici, hned vedle dnešního Podbrdského muzea. Dnes jsou na tomto místě Chovatelské potřeby. Březnická brána byla zbourána v polovině 19. století, restaurace vydržela o několik desítek let déle.

Kde to jeKde to je

12. Flusárna

Poblíž zatáčky vedoucí dnes k vlakovému nádraží, v místech dnešních stavebnin, stávala kdysi flusárna. Vyráběla se zde potaš čili flus. Jedná se o chemikálii uhličitan draselný, která se od 16. do 19. století vyráběla složitým procesem spalování dřeva. Potaš byla důležitá například pro sklářství, byla potřeba ale třeba i při výrobě mýdla. V Rožmitále byly flusárny dvě - druhá se nacházela při staré voltušské silnici. 

Kde to jeKde to je

13. Tyršova ulice

Ulice, která své jméno nese po zakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi, vede, jak jinak, k sokolovně. Kousek z ní je vidět i na staré fotografii úplně vpravo. Ulicí dříve vedla strouha, která je dnes svedena pod silnici. Rožmitálská sokolovna je už řadu let opuštěná. Doufáme, že se to časem změní.

Kde to jeKde to je

14. Na Porážce

Na snímcích v muzeu je mnoho domů, které už dnes v Rožmitále nenajdeme. Jedním z nich je také budova bývalých jatek. Říkalo se tu "Na Porážce" a v domě byla později dílna pro převíjení motorů. Nacházela se poblíž autobusového nádraží. Dnes je v těchto místech parčík a za ním školní jídelna.

Kde to jeKde to je

15. Sadonice

Jsme opět v bývalých Sadonicích, mezi dnešním kruhovým objezdem a vlakovým nádražím, u Ovčína. Vedle něj stávalo totiž až do roku 2010 stavení s barokním štítem (ten zanikl už dříve). Fotografie je z konce 30. let 20. století. Dnes stojí v těchto místech dva nové rodinné domy. Štít domku vykukující v pozadí vpravo je jedna z vilek na druhé straně Nádražní ulice.

Kde to jeKde to je

16. V Zámecké zahradě

Ne vždy nahradí starý dům nová zástavba. V případě domků v západní části Zámecké zahrady si prostor vzala zpátky příroda. Na snímku je jedna ze dvou staveb, které zde stály. Bývalo v nich bednářství, vyráběly se zde sudy pro zámecký pivovar. Poslední zanikla ve druhé polovině 20. století.

Kde to jeKde to je

17. Proměny Sladkovského ulice

Ve Sladkovského ulici se toho za posledních padesát let změnilo hodně, a to rovnou několikrát. Starší snímek je ze 70. let minulého století, doby, kdy se schylovalo ke stavbě obchodního střediska Třemšín. Právě jemu později domek v popředí ustoupil, společně s další zástavbou. OST Třemšín bylo zprovozněno v roce 1979. Ve 40. roce své existence - loni - obchoďák zanikl a uvolnil místo novému. Poznávacím znamením na obou fotografiích je roh zdravotního střediska v pozadí vpravo.

Kde to jeKde to je

18. Kulturní dům ve Starém Rožmitále

Přesunuli jsme se do Starého Rožmitálu. Konkrétně do roku 1972, kdy probíhala stavba kulturního domu. Stojíme v parčíku kousek od Cvokařské muzeum, na obou snímcích vykukuje v pozadí štít domu č.p. 25 v Rybově ulici.
Autorem interiérů starorožmitálského kulturního domu byl architekt Svatopluk Janke, od jehož úmrtí uplynulo letos 25 let. Více se o něm můžete dočíst zde.

Kde to jeKde to je

19. Ledaři

Ledaři jsou na Podzámeckém rybníce, v pozadí vidíme nároží Havlíčkovy ulice. Přesnou polohu současného snímku se nám bohužel zajistit nepodařilo, protože ikdyž je náš reportér v pravdě svatý muž, po vodě chodit neumí. Fotograf stál totiž tehdy, asi na přelomu 50. a 60. let, přímo na ledu. Dnes tady panují rožmitálské kačenky.
Domnívali jsme se, že jde o ledaře pivovaru. Ten ale přestal fungovat ve 40. letech, zatímco snímek je, i podle typu traktoru, z pozdější doby. Možná tedy jde o dopravu ledu do některé z rožmitálských hospod.

Kde to jeKde to je

20. Kobyla a Kozákova pila

Díváme se na "Kobylu", a to z Kozákovy pily. Ta se nacházela poblíž slévárny, přibližně v místech dnešní silnice. Aktuální snímek je z areálu strojírny Ravak. Jedná se asi o jedinou fotografii staré "Kobyly", kterou v muzeu máme. Na dnešním snímku vidíte mezi stromy současnou stavbu, která nahradila stodolu. Na Kobyle byla hospoda u cesty na Březnici.

Kde to jeKde to je

21. Nepomuk

Jsme v Nepomuku, nebo také "v Němcích". Osadu založili v polovině 18. století přistěhovalí Němci ze Šumavy. Živili se prací se dřevem, uhlířstvím, výrobou šindelů, řezbářstvím, cvočkařstvím. Ještě v roce 1870 se ve zdejší škole vyučovalo německy. Dnešní Nepomuk má přibližně 200 stálých obyvatel, přijíždí sem i řada chalupářů. Od slavnějšího Nepomuku na jižním Plzeňsku je vzdálený pouhých 35 kilometrů.

Kde to jeKde to je

22. Most u slévárny

Mostů je v Rožmitále více, svou podobu měnily v průběhu staletí několikrát. Ten na fotografii se nacházel u slévárny, vedla přes něj cesta na Březnici, i když trochu v jiném místě, než je dnešní silnice. Klenutý kamenný most vyfotografoval dr. Adolf Růžička v roce 1895, aby zdokumentoval jeho stav po povodni. Brzy nato byl most stržen a na jeho místě postaven nový, železný. Doktor Růžička si ho zašel vyfotografovat v roce 1896. Dnešní most se nachází o něco výše proti proudu řeky Vlčavy. Vpravo za ním můžete vidět prodejnu Norma.

Kde to jeKde to jeKde to je

23. Most u Jezu

Most v ulici Čelakovské Rajské byl fotografovaný z Třebízského nábřeží. Fotografie pravděpodobně vznikla ve stejný den, jako jedna z těch, s nimiž jsme naši facebookovou hru před téměř dvěma měsíci začínali.

Kde to jeKde to je

24. Nevyřešená hádanka

Poslední snímek, který jsme vám nabídli, řešení nemá. Zatím.
Podle popisky, kterou na fotografii napsal její autor, pan holič Valenta, se chatrč nacházela v Havlíčkově ulici, naproti číslu 95. To ale dnes v Havlíčkově ulici nenajdete. Popisná čísla se v minulosti v městě několikrát měnila. Na indikační skice stabilního katastru, který vznikl v první polovině 19. století, také v ulici, která později nesla jméno Havlíčkova, čp. 95 nevidíme. Najdeme ho až o pár desítek metrů jižněji. Je to stavení stojící na křižovatce ulic Čelakovské Rajské a Palackého. Popisná čísla jsou psána červeně. Na podrobnějším plánu je malá stavba dobře patrná (růžový obdélník - parcela 122)
Podívali jsme se tedy na nejstarší letecký snímek Rožmitálu. Je až z roku 1938. To už, jak píše pan Valenta, chatrč 13 let nestála. Na místě proti čp. 95 stojí dům, jehož střecha vypadá celkem nově. Mohla tam předtím stát chatrč kapelníka Tomana? Z obou stran ho obklopují vjezdy do dvorů. Zdá se tomu tak být i na fotografii chatrče, dokonce se zdá, že také nejsou v jedné linii rovné ulice, ale trochu se ohýbají do oblouku, jako tomu je zde.
Snímek domu, který na tomto místě stojí dnes, přikládáme nakonec. Odpovídat by mohla i poloha komína. Třeba se něco z chatrče v jádru domu zachovalo?
Je to ale zatím pouze domněnka. Budeme hledat dál.
Budeme muset prohledat další dokumenty, zkusit najít zmínku o domu v kronice obce, možná se o kapelníkovi zmiňuje spisovatel R. R: Hoffmeister ve svých knihách. Uvidíme. Některé otázky prostě na svou odpověď čekají déle než jiné.
Kde to jeKde to jeKde to je

 

Děkujeme za všechny tipy, odpovědi a komentáře k srovnávacím fotografiím. Některé z nich jsme zveřejnili také v aktuálních číslech Třemšínských listů. Starým fotografiím z našeho archivu se budeme věnovat i nadále. Určitě se časem nastřádá dostatek materiálu na další hru, prezentaci, nebo dokonce výstavu!

Vaše Podbrdské muzeum