Obsah

Advent je tu

 

Vzdělávací program pro 1. stupeň ZŠ k období adventu.

Adventní procházka muzeem, která dětem připomene svátky svatých, kolem nichž se soustředila řada obyčejů a pověr – svatého Ondřeje, Barbory, Mikuláše a Lucie. Děti budou věštit se sv. Ondřejem, zalévat Barborce třešňové větvičky nebo vyrábět „mikulášskou zahrádku“. Program s divadelními zastaveními obsahuje tradiční lidové hry a vyprávění.

Struktura programu

  • Úvod u adventního věnce
  • Setkání se svatým Ondřejem
  • Setkání se svatou Barborkou
  • Setkání se svatým Mikulášem
  • Setkání se svatou Lucií
  • Rozloučení a přání krásného adventu

Vzdělávací obory

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Klíčové kompetence

K učení

Komunikativní

Sociální a personální

 

Délka programu 90 minut

Cena 40 Kč,-/žák, doprovod zdarma

Doporučený počet žáků: max. 25

Rezervace programu

pm@podbrdskemuzeum.cz / 311 249 262