Obsah

Co je muzeum?

 

Vzdělávací program určený pro 2. st. ZŠ, zejména pro 6. ročník, který navazuje na učivo RVP ZV: význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách a historické prameny.

Muzeum, to jsou expozice a výstavy...ale co ještě? Program poutavou formou představí muzeum jako instituci s bohatým zdrojem informací o minulosti. Na příkladu několika modelových situací si žáci ověří důležitost historických pramenů a odborné práce s nimi.

Struktura programu

  • Úvod
  • Práce v různých částech muzea - žáci pracují rozděleni do 5 skupin. Úkol pro každou skupinu je koncipován tak, aby jeho náplní byla jedna z funkcí muzea obecně: získávání sbírkového předmětu, jeho uchovávání, zkoumání, zprostředkování a vystavování. Předmět práce je pro každou skupinu jiný – archiválie, obrazový a textový materiál, umělecké dílo či sbírkový předmět. Podle jeho povahy pak žáci nahlédnou do míst, kam se jako návštěvníci nedostanou – depozitáře a pracovního zázemí muzea. Vše se odehrává formou učení prožitkem s prvky dramatické výchovy.
  • Prezentace práce každé skupiny a závěrečné shrnutí do teoretického rámce
  • Závěr a rozloučení

Vzdělávací obory

Umění a kultura

Člověk a společnost

Jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence

K učení

K řešení problémů

Komunikativní

Sociální a personální

 

Délka programu 90 minut

Cena 40 Kč,-/žák, doprovod zdarma

Doporučený počet žáků: max. 25

Rezervace programu

pm@podbrdskemuzeum.cz / 311 249 262