Obsah

Řemesla na Podbrdsku

 

Vzdělávací program určený zejména pro 1. st. ZŠ ke stálé expozici Jak se žilo na Podbrdsku, který navazuje na učivo RVP ZV: způsob života a práce předků na našem území, člověk a svět práce

„Babičko, dědečku vyprávěj!“…ne všechny děti mají možnost zjistit, jak se od pradávna žilo ve zdejší brdské přírodě. Program Řemesla na Podbrdsku přiblíží žákům dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v našem regionu v celé jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech, s důrazem na každodenní život.

Zdejší krajina odpradávna poskytovala lidem, kteří se zde usadili, suroviny (dřevo, kámen) a obživu. Děti se seznámí s tradičními řemesly vycházejícími ze zpracování dřeva a kovu a samy se stanou na chvíli cvočkaři. Hravou formou otestují svoji dovednost a bystrost při práci s pracovními listy. Porozhlédnou se také po krajině coby zdroji surovin a obživy zdejších obyvatel.

Struktura programu

  • Úvod v expozici Jak se žilo na Podbrdsku
  • Tradiční řemeslné výrobky v běžné podbrdské domácnosti
  • Projekce krátkého historického dokumentu o řemeslech na Podbrdsku s důrazem na cvočkařství 
  • Práce v expozici Řemesla na Podbrdsku (stodola) - ,,Putování za brdským cvočkem“  - ukázka kování + praktická zkouška kování cvočku a plnění úkolů na stanovištích, práce s pracovními listy
  • Závěr a rozloučení

 

Vzdělávací obory

Člověk a jeho svět

Člověk a svět práce

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Klíčové Kompetence

Pracovní

Komunikativní

K učení

 

Délka programu 90 minut

Cena 40 Kč,-/žák, doprovod zdarma

Doporučený počet žáků: max. 25

Rezervace programu

pm@podbrdskemuzeum.cz / 311 249 262