Obsah

Vánoční putování

 

Vzdělávací program pro 1. stupeň ZŠ k období Vánoc

Procházka muzeem přibližuje a osvětluje průběh a podobu Vánoc. Minulost se prolíná se současností. Pro děti jsou připraveny vánočně nazdobené expozice muzea, v nichž budou hrát vánoční hry, zkoušet lidové zvyky i výtvarně tvořit. Program je obohacen o divadelní vstupy, které zaručeně vtáhnou malé návštěvníky do příběhu o narození Krista.

Struktura programu

  • Přivítání před muzeem
  • Vánoční symboly a setkání s pastýřem
  • Štědrý den a setkání s hospodyní
  • Setkání se 3 králi
  • Setkání s andělem a malá tvořivá dílna
  • Závěr - setkání se svatou rodinou u jeslí, zpívání koled

Vzdělávací obory

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Klíčové kompetence

K učení

Komunikativní

Sociální a personální

 

Délka programu 90 minut

Cena 40 Kč,-/žák, doprovod zdarma

Doporučený počet žáků: max. 25

Rezervace programu

pm@podbrdskemuzeum.cz / 311 249 262