Obsah

Z Rožmitálu na královský dvůr

 

Vzdělávací program určený pro 1. st. ZŠ (zejména 4. a 5. ročník), který navazuje na učivo RVP ZV: Člověk a jeho svět a sice Lidé a čas, kde se žáci učí zejména orientovat v čase, dále pak Člověk a společnost.

Program žákům představí poutavou formou období středověku. Dozví se, jak se lišil způsob bydlení středověkého člověka s naším, způsob oblékání i společenského chování jako např. tanec. Nahlédnou do oblasti heraldiky a poznají jednotlivé hlavní představitele středověkého rodu Lvů z Rožmitálu, zejména Johanku, českou královnu.

Struktura programu

  • Úvodní imaginace
  • Povídání o čase, o době „středověku“, době králů, královen, rytířů a princezen. Detailnější prozkoumání bydliště královské rodiny: co je hrad a jak vypadal, co bylo jeho nejčastějším stavebním materiálem, čím se lišil od našeho bydlení a co svým majitelům skýtal. Žáci se seznámí se skladbou ochranného systému hradu.
  • Povídání o obyvatelích hradu a o rodových erbech – kdo byl rod Buziců a jaký příběh skrývá jejich rodový erb? Jak se rod Buziců rozšířil o pány Lvy z Rožmitálu? Erb pánů Lvů děti poznají formou skládání.
  • Kdo byla královna Johanka a jaká asi byla? A její choť, český král Jiří z Poděbrad? Díky středověkým kostýmům se lze na chvíli stát středověkým člověkem a poznat nejen sešněrování dobových šatů, ale také trochu dvorní etikety. Závěrečný čas patří malému tanečku za doprovodu dobové hudby.

Vzdělávací obory

Člověk a jeho svět

Lidé a čas

Místo, kde žijeme

Člověk a společnost

Klíčové kompetence

K učení

Sociální a personální

Občanské

Délka programu 90 minut

Cena 40 Kč,-/žák, doprovod zdarma

Doporučený počet žáků: max. 25

Rezervace programu

pm@podbrdskemuzeum.cz / 311 249 262