Obsah

V době uzavření Podbrdského muzea pro veřejnost hledáme různé možnosti, jak Vám naše sbírky i naši práci představit. Jednou z možností jsou také virtuální výstavy připravené pomocí aplikace na vytváření virtuálních výstav INDIHU Exhibition, která je provozována Knihovnou AV ČR, v. v. i. 

Doufáme, že Vás naše výstavy zaujmou!

Výstavy:

Novinky Podbrdského muzea 2020
Výstava představuje soubor sbírkových předmětů, které Podbrdské muzeum získalo a zapsalo do svých sbírek v roce 2020.